• Wishbone 智能手机红外温度计 婴幼儿体温计
  • 婴幼儿体温计 智能红外测温 2秒快速测温 环境测温 

  • 商品价格:99
  • 颜色:
  • 蓝色 绿色 粉色
  • 数量:
  • -1+
  • 导购客服:
  • 点点微信二维码
商品详情|
规格参数|
售后服务

科仪智能红外测温仪(智温宝)手机版_01.jpg